Koszty pogrzebu

Koszty pogrzebu obejmują wszystkie wydatki związane zwyczajowo z pogrzebem, tj.:

 • koszty uroczystości pogrzebowej,
 • przewozu zwłok,
 • zakupu trumny,
 • wieńców,
 • nekrologów,
 • odzieży żałobnej,
 • miejsca na cmentarzu,
 • mszy żałobnych,
 • wystawienia nagrobka (grobowca),
 • kremacji,
 • poczęstunku dla najbliższej rodziny,
 • transportu żałobników.

Przyjmuje się, że w skład kosztów pogrzebu wchodzą wszystkie wydatki związane z ceremonią bezpośrednio i mające z nią swój związek czasowy oraz te, które w danej chwili są niezbędne i celowe.

Sąd Najwyższy w swych orzeczeniach prezentuje pogląd, że do kosztów pogrzebu można zaliczyć m.in. umiarkowany wydatek, poniesiony na zakup niezbędnej odzieży żałobnej, której noszenie zarówno w czasie pogrzebu, jak i przez dłuższy czas po nim jest zwyczajowo przyjęte w wielu środowiskach w naszym społeczeństwie.

Koszty pogrzebu zwracane są tylko temu, kto je faktycznie poniósł.

Należy wspomnieć, że zasiłek pogrzebowy wypłacony przez ZUS nie podlega zaliczeniu jako odszkodowanie od sprawcy szkody. Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych podjął uchwałę w następującej treści:
"Zasiłek pogrzebowy przewidziany art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c.”

 

Zadaj pytanie

Dowiedz się, jak eksperci Medicalex pomogą rozwiązać Twój problem. Gwarantujemy szybką odpowiedź.

więcej »

Aktualności

1 2 3 ... Naprzód

20 listopada 2014 r.

Białystok: proces lekarzy ws. śmierci dziecka chorego na białaczkę - odroczony

Z po­wo­du cho­ro­by jed­ne­go z obroń­ców Są­do­wi Re­jo­no­we­mu w Bia­łym­sto­ku nie udało się roz­po­cząć pro­ce­su dwoj­ga le­ka­rzy, któ­rym za­rzu­co­no nie­umyśl­ne na­ra­że­nia dziec­ka na bezpośred­nie nie­bez­pie­czeń­stwo utra­ty życia.

czytaj całość »

19 listopada 2014 r.

400 osób skorzystało z darmowej porady prawnej

Ponad 400 osób w Polsce, w tym ponad 40 w województwie śląskim – tylu poszkodowanych skorzystało z bezpłatnej porady prawnej w ramach akcji „Bezpłatne Porady Prawne dla Poszkodowanych” Kwartalnika „Wypadki i Odszkodowania”.

czytaj całość »

6 listopada 2014 r.

Darmowe Porady Prawne dla Poszkodowanych na Śląsku

Kwartalnik „Wypadki i Odszkodowania” zaprasza na „Bezpłatne Porady Prawne dla Poszkodowanych”. W dniach 7, 8, 9 i 10 w Katowicach będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad dotyczących dochodzenia odszkodowań za uszkodzenie ciała lub śmierć osoby bliskiej.

czytaj całość »
1 2 3 ... Naprzód